dinsdag 24 november 2015

Beste familie en vrienden,
Maart 2016 vertrek ik terug naar Congo Brazzaville om er in het Militair ziekenhuis te werken op verloskamer.
Graag had ik een evenement georganiseerd met als doel sponsoring voor materiaal voor de verloskamer.
Ik ben op zoek naar goede zielen met ideeën, om hier in België aan fundraising te doen.
Dit kan van alles zijn, en alle ideeën en initiatieven zijn dan ook welkom!
Graag een seintje op edencentrum@gmail.com indien je je geroepen voelt.
Van harte, Marianne, vroedvrouw

Chères famille et ami(e)s,
Mars 2016 je quitte la Belgique pour aller travailler à l'hôpital Militaire de Brazzaville et ceci en salle d'accouchement.
En vue de cela mon désir est de réaliser un évènement avec but le fundraising.
Je suis en recherche de bonnes âmes avec des idées et un coeur de vouloir aider.
Toutes idées et initiatives sont les bienvenues!
Si vous vous sentez concerner, envoyez un mail à edencentrum@gmail.com.
A bientôt, Marianne, sage-femme